viernes, 26 de noviembre de 2010


Goodness: un altre nom per l'excel·lència?

As control of data shifts from sellers to buyers, companies
would do well to prepare ahead for this informational sea change.
The business rule of thumb in the last century—cheaper is
better—is being supplemented by
a new mantra for success: sustainable
is better, healthier is better, and humane is better, too.

Daniel Goleman


Aquesta és una bona introducció per un dels temes que, crec, és crític per a garantir l’exit d’una organització en el segle en el que ja estem immersos.
Tal com diu un recent estudi de Havas Media, en un un món interconnectat, hipercompetitiu, cada vegada més transparent i exigent, la sostenibilitat s'ha convertit en un imperatiu competitiu. La crisi econòmica acaba de plantejar el fet que el sistema anterior era simplement insostenible.
La creixent interdependència entre les regions, indústries, empreses, i sistemes econòmics i financers han fet que sigui absolutament necessari per a les empreses a considerar aquestes interrelacions. Les empreses depenen més que mai d’elles per competir.En aquest sentit, l’estudi destaca la necessitat de considerar la sostenibilitat en termes de sis dimensions clau: mercat (la forma en què l'empresa integra la sostenibilitat en el seu enfocament de mercat, productes, etc), el medi ambient (si utilitza els recursos naturals de manera eficient i redueix al mínim els impactes ambientals, el "tema verd"), lloc de treball (com es tracta i aprofita els seus empleats potencials), de la comunitat (la manera com contribueix al benefici de la comunitat on opera), economia (si contribueix a l'economia i l'ocupació) i la governança i l'ètica ( una qüestió clau que incorpora els principis de la companyia i els valors, i el seu comportament è
tic i transparent).


La idea clau de l’estudi és que aquelles empreses que no considerin tots aquests factors, no solament corren el perill futur de que els consumidors no els considerin a l’hora de fer les seves eleccions de mercat, sino que això ja està passant.

Josep Julià
@pepjulia
josep.julia@bcn.auren.es

Foto: Domingo Sandoval


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquí puedes dejar tu comentario, gracias.