lunes, 27 de junio de 2011


AJUTS A LA INNOVACIÓ, LA GESTIÓ I L'ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ALERTA DE SUBVENCIONS 
AJUTS A LA INNOVACIÓ, LA GESTIÓ I L'ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACC1Ó), del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha publicat al DOGC núm. 5901, de 16 de juny, la convocatòria de les LÍNIES D'AJUT A LA INNOVACIÓ, LA GESTIÓ I L'ESTRATÈGIA EMPRESARIAL.
Aquests ajuts tenen per objectiu promoure projectes de foment de la competitivitat de l'empresa catalana i potenciar la innovació i la millora del model de negoci empresarial.

RESUM DE LES PRINCIPALS LÍNIES D'AJUT
 
GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
Programa 360º COMPETITIVITAT
Objecte: incrementar la competitivitat, la productivitat i el creixement de l'empresa mitjançant un procés de reflexió del seu model de negoci i el desenvolupament d'una de les següents tipologies de projecte:
1- Disseny i desplegament d'un pla estratègic
2- Implantació de millores en la gestió empresarial
Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat al sector industrial, comercial o de serveis i amb voluntat i capacitat de creixement.
Import de l'ajut: 7.600 € per empresa. 
Termini presentació sol·licituds: hi ha dues convocatòries (1a convocatòria data límit 18 de juliol de 2011 / 2a convocatòria data límit 6 d'octubre de 2011). 
Més informació: fitxa ACC1Ó 

POLÍTICA SECTORIAL
Programa NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI (NON)
Objecte: realitzar projectes que permetin desenvolupar noves oportunitats de negoci, amb un canvi de la base competitiva, estratègica i estructural de l'empresa. Tipologies de projectes:
1- Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci
2- Projectes empresarials de canvi estructural, d'implementació de les accions definides en el pla de negoci previ
Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat industrial o de serveis a la indústria
Import de l'ajut: per a projectes de la tipologia 1 fins a un màxim de 60.000 € i per a projectes de la tipologia 2 fins a un màxim de 90.000 €.
Termini presentació sol·licituds: única convocatòria data límit 20 de setembre de 2011. 
Més informació: fitxa ACC1Ó

INNOVACIÓ
Programa INNOEMPRESA SISTEMATITZACIÓ
Objecte: ajut per gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que l'empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l'ajut d'un assessorament extern.
Beneficiaris: petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Import de l'ajut: mínim 10.000 € (màxim fins al 50% de la despesa d'assessorament extern).
Termini presentació sol·licituds: única convocatòria data límit 29 de setembre de 2011. 
Més informació: fitxa ACC1Ó

Programa INNOEMPRESA DESENVOLUPAMENT INDIVIDUAL 

Objecte: ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l'empresa. Es considerarà que una empresa desenvolupa un "producte diferencial" quan:

- Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.

- Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes.

Beneficiaris: petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Import de l'ajut: mínim 30.000 € per a petites empreses i 60.000 € per a mitjanes.
Termini presentació sol·licituds: única convocatòria data límit 29 de setembre de 2011. 
Més informació: fitxa ACC1Ó

Programa INNOEMPRESA CO-DESENVOLUPAMENT
Objecte: ajut per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l'empresa, en què col·laboren, tant pel que fa en la seva realització com al seu finançament, un mínim de dues empreses (no vinculades), idependentment de la seva relació a la cadena de valor. Es considerarà que una empresa desenvolupa un "producte diferencial" quan:
- Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.
- Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes.
Beneficiaris: petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Import de l'ajut: mínim 60.000 €.
Termini presentació sol·licituds: única convocatòria data límit 29 de setembre de 2011.
Més informació: fitxa ACC1Ó

A AUREN disposem d'un equip de consultors especialitzats en projectes d'INNOVACIÓ, MILLORA DE LA GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL, que poden assessorar i resoldre qualsevol necessitat de les empreses. Per tant, restem a la vostra disposició per poder ajudar-vos en la tramitació de la sol·licitud de la subvenció i la posterior realització de tots els projectes. 

Per a més informació podeu adreçar-vos a: merce.roig@bcn.auren.es o al tel. 932 155 989

Per a més informació sobre altres línies d'ajuts: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/index.jsp.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquí puedes dejar tu comentario, gracias.